8d9a5d90-2e77-11e8-b3b9-d9bc8dce8127
tuyết yến
072edc2c6759f53c59bda391be43b672

500gr Tuyết yến – Nguyên liệu chè dưỡng nhan, chè tuyết yến

600,000 500,000

COMBO bộ 3 Tuyết yến + Nhựa đào + Hạt bồ mễ. Một món chè thần thánh dành riêng cho chị em.